P. Arulanandam ("Arul") Anthonypillai vender tilbake til Norge

P. Arulanandam ("Arul") Anthonypillai forlot 15. september 2000 Norge og flyttet for en periode til Canada - først på sabbatsår i bispedømmet Victoria og siden som vikar i St. Mary's menighet i samme bispedømme.

I november returnerer imidlertid p. Arul til Norge. I den forbindelse trår han av som sogneprest i Tønsberg og vil i løpet av vinteren etterfølge p. Morten Person som sogneadministrator i Lillehammer.

P. Arul kom til Norge i juni 1990 og har siden virket som henholdsvis sjelesørger for tamiler i Oslo katolske bispedømme, sogneadministrator i Haugesund, sogneadministrator og siden september 1999 sogneprest i Tønsberg.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
2. oktober 2002

av Webmaster publisert 02.10.2002, sist endret 02.10.2002 - 13:19