P. Miroslaw ("Mirek") Ksiazek MSF til Tromsø

P. Miroslaw ("Mirek") Ksiazek MSF, som siden 11. april 2002 har vært hjelpeprest i St. Eystein, Bodø, er flyttet til Tromsø, der han tjenestegjør i Vår Frue menighet. I tillegg har p. Mirek et særlig ansvar for Øst-Finnmark, som inngår i St. Mikael menighet, Hammerfest. Grunnet biskop Gerhard Goebel MFS sin sykdom, er p. Mirek foreløpig ikke formelt utnevnt til stillingen.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
2. oktober 2002

av Webmaster publisert 02.10.2002, sist endret 02.10.2002 - 13:28