Omorganisering i kuriens toppsjikt

Vatikanet - KI (KAP/VIS) - Pave Johannes Paul II innvilget den 1. oktober 2002 avskjedssøknaden fra kardinal Jorge Arturo Medina Estevez som prefekt for Kongregasjonen for Gudstjenesten og Sakramentsordningen. Kardinal Medina nådde aldersgrensen på 75 år den 23. desember 2001. Han har hatt embetet siden juni 1996 (pro-prefekt); fra februar 1998 som prefekt.

Som ny prefekt har paven utnevnt kardinal Francis Arinze fra Nigeria, som fyller 70 år den 1. november i år. Han har siden april 1984 ledet Det pavelige rådet for Interreligiøs dialog (tidligere Det pavelige sekretariatet for ikke-kristne) (til 1988). Han var erkebiskop av Onitsha i Nigeria fra 1967 til 1985. Han har vært kardinal siden mai 1985. Nå er igjen en svart afrikansk kardinal i en av kuriens høyeste embeter etter at kardinal Bernardin Gantin i 1998 gikk av som prefekt for bispekongregasjonen.

Når observatører i Vatikanet har satt opp lister over papabili, pavekandidater, har de alltid hatt med en afrikaner. Det har vekslet mellom kardinal Gantin fra Benin og kardinal Arinze fra Nigeria, men Gantin fylte 80 år den 8. mai 2002 og er for lengst erstattet på alle spekulasjonslister av den ti år yngre Arinze. Han regnes som svært kommunikativ og karismatisk, men også eksplosiv, og han har også humor og diplomatisk taktfølelse.

Paven har utnevnt Michael Louis Fitzgerald M.Afr. til ny president for Det pavelige rådet for Interreligiøs dialog og samtidig forfremmet ham til rang av erkebiskop. Han ble født den 17. august 1937 i Walsall i erkebispedømmet Birmingham i England. Han sluttet seg til kongregasjonen Hvite fedre (La Société des Missionnaires d'Afrique eller Pères Blancs - M.Afr.) og ble presteviet den 3. februar 1961. Deretter var han utenlands som misjonær før han ble utnevnt til sekretær for Det pavelige rådet for Interreligiøs dialog i 1987. Han ble utnevnt til titularbiskop den 16. desember 1991 og bispeviet av pave Johannes Paul II den 6. januar 1992.

Erkebiskop Fitzgerald er en av Kirkens fremste eksperter på forholdet til islam. Det har lenge vært kjent at han har en høy stjerne i Vatikanet, og etter kardinal Basil Humes død i 1999 var han langt fremme i spekulasjonene om å bli ny erkebiskop av Westminster.

Paven har utnevnt den italienske erkebiskopen Renato Raffaele Martino til ny president for Det pavelige rådet for Rettferdighet og fred (Iustitia et Pax) etter kardinal François Xavier Nguyên Van Thuân, som døde den 16. september. Erkebiskop Martino ble født den 23. november 1932 i Salerno i Sør-Italia i. Han ble presteviet den 20. juni 1952 og tilknyttet det pavelige diplomati. Han ble utnevnt til titularerkebiskop av Segermes den 14. september 1980 og bispeviet den 14. desember 1980. Han har tjent som nuntius i flere asiatiske land. Han har frem til nå vært Den hellige Stols permanente observatør ved FN i New York. Det er ikke kjent hvem som overtar denne stillingen.

Dette er første gang paven utnevner en erfaren toppdiplomat til embete som president for Iustitia et Pax etter «profetiske» skikkelser som kardinalene Roger Etchegaray og Nguyên Van Thuân.

Paven har innvilget avskjedssøknaden til den italienske kardinalen Agostino Cacciavillan som president for APSA (Administrasjonen av den Apostoliske Stols Patrimonium). Kardinal Cacciavillan nådde aldersgrensen på 75 år den 14. august 2001. Han har hatt embetet siden november 1998.

Til ny president for APSA har paven overraskende utnevnt biskop Attilio Nicora, emeritus av Verona, og samtidig forfremmet ham til rang av erkebiskop. Erkebiskop Nicora ble født den 16. mars 1937 i Varese i erkebispedømmet Milano i Lombardia i Nord-Italia. Han ble presteviet den 27. juni 1964, utnevnt til titularbiskop av Fornos minore den 16. april 1977 og bispeviet den 28. mai 1977. Den 30. juni 1992 ble han utnevnt til biskop av Verona i Nord-Italia. Den 18. september 1997 gikk han av fra dette embetet. Han har til nå vært delegat for juridiske spørsmål ved presidentskapet i den italienske bispekonferansen. Han regnes som en fremragende jurist og ekspert på konkordats- og Europaspørsmål. Han er visepresident i kommisjonen for bispekonferanser i EU.

I tillegg til disse rokeringene ventes en større runde med nyutnevnelser når de absolutte toppstillingene som kardinalstatssekretær og prefekt for Troslærekongregasjonen snart blir besatt av nye menn etter 75-åringene Angelo Sodano og Joseph Ratzinger. Andre som snart pensjonerer seg, er prefekten for Ordenskongregasjonen, kardinal Eduardo Martinez Somalo (75), Vatikanstatens «regjeringssjef», kardinal Edmund Szoka (75) og den 79-årige lederen for Vatikanets bibliotek og arkiv, kardinal Jorge Maria Mejia.

Erkebiskopene Fitzgerald, Martino og Nicora rykker nå alle opp i favorittsjiktet til å få røde kardinalhatter i neste konsistorium, som ventes sent i år eller kanskje mer sannsynlig tidlig neste år. Blant dem som også venter på den røde hatten, er erkebiskop Ennio Antonelli av Firenze og patriark Angelo Scola av Venezia, og dessuten venter Genova på ny erkebiskop etter kardinal Dionigi Tettamanzi, som har blitt ny erkebiskop av Milano etter kardinal Carlo Maria Martini SJ. Så i neste konsistorium kan den italienske gruppen i kardinalkollegiet igjen bli klart styrket.

Vatican Information Service, Zenit og Catholic World News 1. oktober; Kathpress 1. og 2. oktober 2002 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
1. oktober 2002

av Webmaster publisert 02.10.2002, sist endret 02.10.2002 - 15:52