Jean Vanier i St. Hallvard kirke, Oslo

Fredag den 11. oktober kl. 19.00 kommer Jean Vanier, grunnlegger av Arken-bevegelsen og Tro og Lys, til St. Hallvard kirke, Oslo. På grunn av sitt engasjement overfor mennesker som faller utenfor både i samfunnet og i kirken, spesielt mennesker med utviklingshemming, blir Jean Vanier av og til omtalt som "Vestens Mor Teresa". I St. Hallvard vil han sankke rundt temaet "Veier til enhet".

Tro og Lys er en internasjonal, kristen organisasjon som arbeider for å gi utviklingshemmede og deres familier en plass i kirken og i samfunnet. Jean Vanier er selv katolikk, og både Arken-fellesskapene og Tro og Lys begynte som katolske bevegelser. Etter hvert som bevegelsene har vokst og spredt seg til mange land, er de blitt mer og mer økumeniske.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
3. oktober 2002

av Webmaster publisert 03.10.2002, sist endret 03.10.2002 - 16:26