Statsbudsjettet medfører redusert støtte til St. Paul skole

Etter statsbudsjettet ble lagt fram i dag, ligger det an til en direkte reduksjon av statstilskuddet til St. Paul skole i Bergen fra 2003.

Forutsatt dagens elevtall, 180 på barnetrinnet og 155 på ungdomstrinnet, er reduksjonen på 2,46%. Reduksjonen er på ungdomstrinnet.

Generelt foreslås økte tilskudd til friskoler med ca. 15%, men det synes å være mindre barneskoler som nyter godt av budsjettet.

Det er ikke noe i forslaget til statsbudsjett som imøtekommer den særskilte situasjonen for minoritetsspråklige elever ved friskolene.

Melding fra St. Paul skole / KI-Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
3. oktober 2002

av Webmaster publisert 03.10.2002, sist endret 03.10.2002 - 16:36