Opus Deis grunnlegger Josemaria Escriva helligkåret

Josemaría Escrivá de Balaguer Pave Johannes Paul II helligkåret søndag 6. oktober 2002 Josemaria Escriva. Feiringen av helligkåringen er en av de største i Kirkens historie, over 200 000 mennesker var samlet på Petersplassen og omkringliggende gater. Feiringen ble innledet med messe, hvor delegater fra Spania, Italia og flere latinamerikanske regjeringer deltok.

I sin preken anbefalte paven Josemaria Escriva som et forbilde på kristent levevis. Paven fremhevet at for Escriva var det indre liv, forholdet til Gud, livet i familien, yrkeslivet og deltagelse i det sivile samfunn ikke atskilte områder, men dannet en "enhetlig, hellig og av Gud fylt tilværelse. I følge paven, hadde Opus Deis grunnlegger stadig fremhevet at man finner den usynlige Gud i de synlige og håndgripelige ting. Johannes Paul II oppfordret de tilstedeværende til å følge Escrivas eksempel slik at "dere også selv må streve etter hellighet. Utrett hverdagens små ting med stor kjærlighet til Gud".

I følge paven hadde Josemaria Escriva tydeliggjort at "alle er kallet til hellighet, uten hensyn til rase, klasse, kultur eller alder". I sin preken fremhevet paven at Escriva hadde virket for å vise verden av i dag veien til Gud.

I messefeieringens innledning fremførte prefekten for helligkåringskongregasjonen, kardinal Jose Saraiva Martins, den rituelle bønnen om Josemaria Escrivas helligkåring (kanonisering). Etter en kort presentasjon av Escrivas livsløp, og fremføring av allerhelgenslitaniet talte paven formelen for helligkåring.

Applausen fra de tilstedeværende bruste da paven forkynte at Opus Deis grunnlegger var blitt kanonisert til helgen i den universelle Kirke. Et gigantisk bilde av Escriva prydet fasaden til Peterskirken. De som ikke fikk plass på Petersplassen, kunne følge seremonien på storskjermer som var plassert flere steder.

Sammen med paven koncelebrerte 13 kardinaler og 22 biskoper, blant disse Escrivas etterfølger som leder for Opus Dei, biskop Javier Echevarria Rodriguez.

KI/KAP (KathPress/Katolsk Informasjonstjeneste)
7. oktober 2002

av Webmaster publisert 31.03.2006, sist endret 31.03.2006 - 18:18