Statsbudsjettet medfører likevel ikke redusert støtte til St. Paul skole

Etter at statsbudsjettet ble lagt fram den 3. oktober, lå det an til en direkte reduksjon av statstilskuddet til St. Paul skole i Bergen fra 2003.

Fra departementhold har skolen imidlertid nå fått vite at de satser for tilskudd som opprinnelig var oppgitt i statsbudsjettet, er for lave. Makrotallet, totalbeløpet alle private skoler, er likevel riktig, men det må en oppjustering av enkelttallene til før departementet kan si seg ferdig. Det er også diskusjon om "knekkpunktet" for en gjennomsnittlig skolestørrelse. Videre er det klart at satsene ikke var tilstrekkelig oppgradert i forhold til prisutvikling.

Situasjonen er følgelig at totalbeløpet som Stortinget skal behandle er riktig foreslått, og at det derfor ikke er rimelig grunn for heftig protest mot regjeringens statsbudsjett.

Derimot er altså de underliggende tall feilaktige og for lave, men dette har departementet alt tatt selvkritikk på og i full fart med å korrigere. At det er de små skolene som ender opp med den store gevinsten, vil da også være feil.

Hvor mye det vil dreie seg om for St. Paul skoles del, vites ennå ikke - men det er grunn til å tro at departementets justerte forslag vil innebære en økning i tilskudd på minimum 5%.

Melding fra St. paul skole / KI-Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
8. oktober 2002

av Webmaster publisert 08.10.2002, sist endret 08.10.2002 - 15:02