Biskopenes uttalelse om homofili

Folk med en homofil orientering kan utføre kirkelige verv så lenge de lever liv i kyskhet, skriver de sveitsiske katolske biskoper i en uttalelse av 3. oktober 2002. Biskopene tok ikke for seg spesifikt de ordinerte tjenester, men kirkelige verv i sin alminnelighet, verv som ofte utføres av både kvinner og menn.

Men homofile som har valgt ikke å leve seksuelt avholdende, er "ikke egnet for verv i Kirken", sier biskopene. "Et livspartnerskap mellom homoseksuelle personer gir ikke noe forbilde som personer i Kirkens tjeneste bør gi til det kirkelige felleskap." Slike partnerskap "korresponderer ikke med den ordning som Gud har etablert", sier de.

Uttalelsen sier at Kirken kan velsigne homofile personer, men ikke deres eventuelle "partnerskap". En eventuell velsignelse av slike homofile forbindelser ville få slike forbindelser til fremstå som ekteskapslignende, og det ville skape forvirring. Mens biskopene kan være åpne for at homoseksuelle partnerskap lovmessig registreres for å forhindre sosial diskriminering, må samfunnet aldri betrakte slike partnerskap som ekteskap. Ekteskapet mellom kvinne og mann har en enestående karakter, og må beskyttes uten reservasjoner av staten, understreker biskopene.

Biskopene påpeker at Kirken skjelner mellom den homofile orientering, som moralsk nøytral, og aktiv homoseksuell omgang, som gal. Dette er ikke "hyklersk" fra Kirkens side. Kirken har erfart at en oppriktig innstilling om seksuell avholdenhet ikke reduserer mennesket, men tvert i mot kan berike det.

Biskopene understreker sin motstand mot diskriminering av homofile, og sier at de erkjenner at homofile tidligere har vært gjenstand for fordommer og dårlig behandling. "Som biskoper beklager vi denne urett, og vi ber om tilgivelse dersom den er blitt tillatt begått i Kirkens eller den kristne tros navn", sier de.

Samtidig forsvarer biskopene Kirkens egen lære som "krevende, men dypt menneskelig". De viser til Den katolske kirkes katekisme som beskriver homoseksuelle handlinger som "i seg selv feilrettede", i strid med naturloven og lukket overfor livets gave. Katekismen sier at den homoseksuelle inklinasjon er "objektivt feilrettet" og innebærer en prøvelse for de fleste homofile, som må møtes med respekt, medfølelse og fintfølelse.

De sveitsiske biskoper sier at de er klar over at mange ville kunne Kirkens lære som hard. "Men Kirken kan under ingen omstendigheter godkjenne homoseksuelle handlinger, selv om den er klar over at enkelte prester og andre representanter for Kirken har feilet smertelig på den måten de har levet sin seksualitet generelt - inklusive sin homofili - og at de vil kunne feile igjen", sier de.

The Tablet
12. oktober 2002

av Webmaster publisert 13.10.2002, sist endret 13.10.2002 - 12:12