Bevegelsen "Også vi er kirke - Norge" stiftet.

Torsdag den 10. oktober 2002 var omkring tjuefem mennesker samlet i menighetslokalene til St. Hallvard kirke i Oslo for å stifte en ny reformbevegelse. Møtet ble innledet med foredraget "Det 2. Vatikankonsil - en 40-års påminnelse", av seniorjournalist Baby Johannesen. Stiftelsesmøtet vedtok å endre navnet på bevegelsen fra "Vi er Kirke - Norge", til "Også vi er kirke - Norge". Bevegelsen har som formål "å videreføre tankene og verdiene fra det annet Vatikankonsil, og skape et forum for åpen, likeverdig dialog i den katolske Kirke". Aasmund Vik fra Oslo ble ved akklamasjon valgt til leder for 2 år. Følgende andre ble også valgt inn i styret; Per Bang, Berit Børresen, Pål Kolstø, Ferdinand Männle, Torstein Seim og Ana Maria Stoicheff.

Reformbevegelsen "Også vi er kirke - Norge", er tilsluttet IMWAC, The International Movement "We are the Church".

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
14. oktober 2002

av Webmaster publisert 14.10.2002, sist endret 14.10.2002 - 14:53