Forsøk på å sverte fransiskanere i Moskva

En fransiskaner-kommunitet i Moskva leide for en tid tilbake ut en av sine leiligheter til en privatperson som trengte den til "veldedighetsarbeid". Det har imidlertid vist seg at leietageren har brukt leiligheten til salg av seksuelle tjenester.

I forsøk på å sverte brødrenes omtale, har enkelte media presentert "bevis" på at brødrene selv har vært involvert i virksomheten. Blant annet har en av Moskvas største aviser, samt enkelte TV-kanaler, vist bilder av mennesker i umoralske posisjoner, utkledd i religiøse klær.

Brødrene selv har kommet med en pressemelding for å renvaske seg fra anklagene, og den pontifikale representant i Moskva har klaget svertekampanjen inn for ansvarlige myndigheter. Også Vatikanets Pressekontor sendte i dag ut en erklæring til støtte for brødrenes protester. De skriver blant annet at de støtter protestene mot de grunnløse anklagene, som ikke kun søker å sverte fransiskaner-kommunitetens, men hele Kirkens omdømme.

Spenningen mellom Russland og Den hellige Stol har økt betraktelig siden Pave Johannes Paul II besøkte tidligere Sovjet-republikker, samt etter at han den 11. februar i år opprettet normale kirkelige strukturer i Russland og oppgraderte de tidligere apostoliske administraturene til regulære bispedømmer. Den ortodokse kirken har i den forbindelse anklaget Vatikanet for å trenge seg inn på ortodokst territorium.

Vatikanet på sin side har særlig reagert på Russlands utvisning av fire utenlandsfødte katolske prester. Erkebiskopen av "Vår Frue av Moskva" og den ledende av Russlands katolske biskoper, Tadeusz Kondrusiewicz, har også klaget på forbudet mot å bygge nye katolske kirker i landet, samt vandalisme mot eksisterende katolske kirker.

Pave Johannes Paul II har i lengre tid ønsket å besøke Russland, men spenningen har, til hans store skuffelse, forhindret ham i dette. Også hans bestrebelser på å arrangere et møte med patriarken, har mislykkes.

Med sine ca. 600.000 medlemmer utgjør Den katolske kirke en liten minoritet i det hovedsakelig ortodokse Russland.

VIS - Vatican Information Service
14. oktober 2002