Den katolske kirkes katekisme

En viktig frukt av Det 2. Vatikankonsil

Pave Johannes Paul II beskrev nylig Den katolske kirkes katekisme som en "utsøkt gave" til alle troende. Pavens uttalelse kom 11. oktober 2002, i forbindelse med førtiårsfeiringen av annet Vatikankonsil og tiårsdagen for utgivelsen av katekismen.

Paven beskrev videre katekismen som "en komplett og integrert presentasjon av den katolske sannhet. Dette omfatter både trosspørsmål og skikk. Dens essensielle og fundamentale innhold gjør den gyldig alltid og for alle. For den enkelte byr katekismen muligheten til dybdestudier i Kirkens tro, feiring, liv og bønn".

Paven beskrev katekismen som en av de viktigste frukter av konsilet. Dette ble gjort for Den internasjonale kongressen for katekese (International Congress on Catechetics). Vatikanets kongregasjon for presteskapet hadde invitert over 250 deltakere til møtet, som omfattet kardinaler, biskoper og teologer.

Katekismen ble av paven beskrevet som et verk av "kollegial læremessig" natur fordi alle biskoper i hele verden ble konsultert i løpet av skriveprosessen. Katekismen ble først utgitt i fransk språkdrakt i 1992 og den kom på norsk i 1994. Versjonen på latin kom først i 1997.

Pave Johannes Paul II fremholdt at "katekismen i dag fortsatt er en 'utsøkt gave' som stilles til disposisjon for hele Den katolske kirke. Den tilbyr enhver som spør og ønsker å finne svar, muligheten til å vite hva Den katolske kirke tror".

Paven forklarte videre at "ved å presentere den katolske doktrine på en ekte systematisk og sammensatt måte 'non omnia sed totum', sentreres katekismens innhold om Kristus Herren".

"Den gode mottakelsen som katekismen har fått over hele verden, også blant ikke-katolske kristne, er et positivt vitnesbyrd om dens gyldighet og viktighet", uttalte paven videre.

Pave Johannes Paul II oppfordret til et intensivert engasjement for katekismens "videre spredning, samt at den kan bli bedre brukt innen Kirken og i verden ellers". For å kunne oppnå dette, må Den katolske kirkes katekisme brukes som det sentrale "referansepunkt" for den lokale katekese og for litteratur som skal formidle troen, konkluderte paven.

ZEN - Zenit
15. oktober 2002

av Webmaster publisert 16.10.2002, sist endret 16.10.2002 - 15:03