Stor arv til St. Olav menighet i Tønsberg

St. Olav menighet i Tønsbergs økonomiske situasjon har endret seg radikalt siden årsskiftet. Fra å ha et underskudd på over en halv million kroner, er overskuddet nå på nærmere 800.000 kroner - og menigheten er gjeldfri.

Dette skyldes i første rekke at menigheten mottok en arv fra dødsboet til Ann og Asbjørn Andersen. Etter salg av leilighet, auksjon og loppemarked, og mye flott dugnadsinnsats, sitter menigheten i hvert fall igjen med 1.273.139.- kroner. Dersom myndighetene godtar fritak for arveavgift, vil menigheten sannsynligvis få ytterligere nærmere en halv million kroner.

Lørdag den 23. november kl. 18.00 feires det takkemesse for Ann og Asbjørn Andersen i St. Olav kirke i Tønsberg, med påfølgende kirkekaffe i menighetssalen.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
18. oktober 2002

av Webmaster publisert 18.10.2002, sist endret 18.10.2002 - 11:18