Forskjellene mellom prester og lekfolk må ikke utviskes

Vatikanet har i en ny instruksjon understreket at legfolk bare i særlige nødstilfeller bør overta ledelsesansvar for menigheter. Instruksjonen fra Kongregasjonen for kleresiet, "Presten - hyrde og leder for menighetsfelleskapet", ble offentliggjort under en pressekonferanse i dag den 18. oktober 2002. De sjelesørgeriske oppgaver som legfolk slik midlertidig kan overta i mangel av en prest, er også avgrensede i omfang. De vesensmessige forskjeller mellom prester og lekfolk må ikke utviskes, heter det. Når legfolk overtar visse slike oppgaver, innebærer det således ikke at legfolk blir til menighetens "hyrder". Derfor må titler som pastor for menigheten (i X), kapellan eller sjelesorgskoordinator forbli eksklusivt forbebeholdt prester.

Det var kleruskongregasjonens prefekt, kardinal Dario Castrillon Hoyos, som presenterte den nye instruksjonen i formiddag. Han fremholdt at dokumentet går utførlig inn på den identitetskrise som preger deler av det katolske presteskap i dag. Som botemiddel fremheves blant annet at de geistlige samler seg sterkere om sakramentene og bønnen, og at det prestelige fellesliv også bidrar til gjensidig styrke. For å unngå nyttesløse sjelesørgeriske konflikter bør prestene identifiserer seg med de kirkelige ordninger og med læreembedet, og gå inn for at de kirkelige normer respekteres i menighetene.

KI/KAP (KathPress/Katolsk Informasjonstjeneste)
18. oktober 2002

av Webmaster publisert 18.10.2002, sist endret 18.10.2002 - 13:47