Grunnleggeren av «Comunione e Liberazione» 80 år

Roma - KI (KAP) - Msgr Luigi Giussani, grunnleggeren av den katolske bevegelsen Comunione e Liberazione (CL) («fellesskap og frigjøring»), fylte tirsdag 15. oktober 80 år. Giussani ble født i 1922 i Desio i erkebispedømmet Milano i Nord-Italia. Han ble presteviet og grunnla bevegelsen i 1954 innen rammene av den katolske studentsjelesorgen. I 1982 ble bevegelsen, som i mellomtiden var blitt internasjonalt utbredt, offisielt anerkjent av Det pavelige rådet for legfolket. I 1983 ble Giussani utnevnt til monsignore av paven.

CL har spesiell betydning i Italia i sammenheng med studentrevolusjonen i 1968 og den «hete høsten» 1969. Giussani søkte å tilby opplysning under stikkordene «fellesskap og frigjøring», og ciellini, som bevegelsens tilhengere i Italia blir kalt, var de eneste som på skoler, universiteter og fabrikker sto opp mot ny-marxismen.

I Luigi Giussanis tenking spiller troen en stor rolle som kilde for kultur og målestokk for livet. Det årlige «Møtet for vennskap blant folkene»i Rimini tydeliggjør dette målet i kristenheten. Bevegelsen er i dag representert i mer enn 40 land. De fleste medlemmene virker som legfolk i verden, fremfor alt i politikk, kultur og medier, men fra CL har også prestebrorskapet Misjonærer av St. Karl Borromeus oppstått. Også fremtredende kirkemenn kommer fra bevegelsen, fremst av dem er patriarken av Venezia, Angelo Scola.

Luigi Giussani ble nevnt i spekulasjonene om kardinalhatter ved forrige konsistorium i februar 2001, men nådde den gangen ikke opp. Hans sjanser er økt betraktelig nå når han har fylt 80 år, og dermed kan komme inn under «æreskvoten» av eldre teologer som ikke får stemmerett ved pavevalg.

Kathpress 14. oktober og Vatican Information Service 15. oktober 2002 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
14. oktober 2002

av Webmaster publisert 21.10.2002, sist endret 21.10.2002 - 21:46