Paven i gang med sitt 25. pontifikatsår

Vatikanet - KI (KAP) - Onsdag den 16. oktober feiret pave Johannes Paul II 24-årsdagen for sitt valg til pave. I den anledning offentliggjorde han sitt skriv om Rosenkransen, og Den hellige Stols pressekontor offentliggjorde en statistikk over hans pontifikat så langt.

Pave Johannes Paul II har foretatt 98 utenlandsreiser og besøkt 129 ulike land. Han har tilbakelagt til sammen 1.236.702 km, som er ca tre ganger avstanden til månen. Han har foretatt 142 reiser innen Italia. Under reisene har han holdt over 3.300 taler, og han har tilbrakt rundt 11,5% av sitt pontifikat utenfor Roma. Som biskop av Roma har han besøkt 201 av bispedømmets 334 sogn.

Han har utgitt 13 encyklikaer og 93 andre skriv (13 apostoliske exhortationes («formaninger»), 11 apostoliske konstitusjoner, 41 apostoliske brev og 28 Motu proprio). Hans siste encyklika Fides et Ratio kom for nøyaktig fire år siden, den 15. oktober 1998. På 24-årsdagen for sitt valg undertegnet paven sitt 42. apostoliske brev Rosarium Virginis Mariae.

Den hellige Stols pressekontor sier at paven har saligkåret 1297 (1025 martyrer og 272 bekjennere) i 135 seremonier og helligkåret 465 (401 martyrer og 63 bekjennere) i 47 seremonier. Hvis man skal være helt nøyaktig, er det korrekte antallet saligkåringer imidlertid 1301 (i tillegg til de fem nye den 20. oktober) og helligkåringer 465, inkludert den hellige Josemaría Escrivá den 6. oktober.

Pave Johannes Paul II har holdt åtte konsistorier og kreert 201 kardinaler, siste gang i februar 2001. Det nåværende kardinalkollegiet består av 171 medlemmer, hvorav 90% er utnevnt av den nåværende paven. 115 av kardinalene er under 80 år og kan dermed delta i det neste pavevalget. Han har innkalt seks plenumsmøter i kardinalkollegiet. Det har vært 15 bispesynoder i løpet av pontifikatet: 6 ordinære synoder, en ekstraordinær, 7 spesialsynoder og en partikulærsynode for de nederlandske biskopene.

Ved 1.055 generalaudienser (inkludert den 16. oktober) har han talt til 16,5 millioner pilegrimer. Han har holdt over 1.430 audienser og møter med politiske skikkelser. Han har mottatt 715 statsoverhoder, 38 i offisielle statsbesøk og 677 i andre audienser. Dessuten har han hatt 219 møter med statsministere.

Kathpress og Vatican Information Service 15. oktober 2002 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
15. oktober 2002

av Webmaster publisert 21.10.2002, sist endret 21.10.2002 - 21:47