Høytidelig feiring av 75-årsjubileet for St. Dominikus kirke i Oslo

75-årsjubileet for kirkevigselen av dominikanernes kirke i Oslo ble feiret med høymesse, søndag den 20. oktober. Det var stort oppmøte til messefeiringen, som ble presedert av biskop Gerhard Schwenzer SS.CC. av Oslo.

Kirkevigselen fant egentlig sted den 2. oktober 1927, så den liturgiske markering fant ikke sted på den nøyaktige dato. Til de fremmøttes store glede leste pater Per Bjørn Halvorsen O.P. den "festpræken" om "Dominikanernes virke i Norge", som mgr. Dr. K. Kjeldstrup, holdt ved innvielsen i 1927.

Følgende gratulasjonsbrev til brødrene, fra biskop Georg Muller av Trondheim, ble også opplest:

Førstkommende søndag feirer dere 75-årsjubileet for innvielsen av St. Dominikus kirke i Oslo. I den anledning vil jeg gjerne oversende dere de beste gratulasjoner. Jubileet gir anledning til å takke brødrene i St. Dominikus for en mangeårig innsats for kirken i Norge som har vært og fortsatt er av stor betydning. I en periode har dere også hatt en kommunitet i Trondheim. Mange mennesker har funnet veien til Gud og Kirken gjennom brødrenes vitnesbyrd. Utviklingen av liturgisk sang og liturgiske tekster på norsk - spesielt etter det II. Vatikankonsil - hadde ikke vært mulig uten deres kompetanse og kreative evner.

Biskopen er kjent med at kommuniteten i Neuberggaten for tiden har mange vanskeligheter å stri med. Det er mitt dypeste ønske at dere kommer godt gjennom vanskelighetene slik at dere med større hengivenhet kan videreføre det oppdraget for Kirken i Norge dere er kalt til. Jeg støtter dere med min bønn.

Felicia festa!

Med beste hilsen

+Georg Müller SSCC
biskop

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
23. oktober 2002

av Webmaster publisert 23.10.2002, sist endret 23.10.2002 - 12:30