St. Elisabethsøstrenes Provinsialkapittel avholdt i Oslo

Den 20.-24. oktober avholdt St. Elisabethsøstrene sitt ordinære Provinsialkapittel i Oslo. I følge deres Konstitusjon skal dette avholdes hvert 6. år.

Tema for Provinsialkapittelet var denne gangen: "En ny begynnelse med Kristus - en fruktbar gjennomleving av Elisabethsøstrenes karismatiske vei i det tredje årtusen."

Mandag den 21. oktober var retrettdag. Tirsdag den 22. oktober fulgte valget av Provinsialsuperior og hennes fire råds-søstre. Følgende danner det nye Provinsialrådet:

Provinsialsuperior:
Søster M. Asumpta Balcerzak, Oslo
Provinsialvikaren:
Søster M. Blanka Dawidowska, Tromsø
2. råds-søster:
Søster M. Rosaria Bernhart, Oslo
3. råds-søster:
Søster M. Katarina Hodyr, Oslo
4. råds-søster:
Søster M. Natanaela Hess, Tromsø

Etter valget ble følgende saker behandlet:

  1. Eukaristien - høydepunkt og kilde til Elisabethsøstrenes tjeneste i Kirken / ved sr. M. Rosaria Bernhart
  2. Jesu Hellige Hjerte som inspirasjon til vår barmhjertighetstjeneste / ved sr. M. Janina Kruk
  3. Kirkelig sinnelag som et vesentlig trekk ved Elisabethsøstrenes holdning / ved sr. M. Agnes Nowak
  4. Provinsens fremtid i lys av tilbakegang i antall medlemmer / ved sr. M. Natanaela Hess

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
28. oktober 2002

av Webmaster publisert 28.10.2002, sist endret 28.10.2002 - 10:48