Utnevnelser til Kommisjon for Rettferdighet og Fred i Oslo katolske bispedømme

Biskop Gerhard Schwenzer SS.CC. av Oslo utnevnte den 30. oktober 2002 følgende personer til medlemmer av bispedømmets kommisjon for rettferdighet og fred for en periode på tre år:

Utnevnelsen spesifiserer at kommisjonen til enhver tid kan bruke eksperthjelp og foreslå nye medlemmer.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
30. oktober 2002

av Webmaster publisert 30.10.2002, sist endret 30.10.2002 - 11:31