Stor arv til St.Paul menighet i Bergen

I en situasjon preget av vanskelig økonomi, kan Kristian Maubach som er leder for finansutvalget i St.Paul menighet i Bergen, melde om en stor arv:

"Vi kan også komme med en glad melding om en mottatt arv fra Sheila McCabe Reay som etterlot alt hun eide til St. Paul menighet. Sheila McCabe Reay hadde noen år før hun døde den 25. mars 2001, selv arvet sin bror i England. Størstedelen av arven var plassert i aksjer og fonds til en verdi av ca. 1,5 millioner kroner pr. i dag. Verken aksjemarkedet eller valutakursen innbyr til å ta ut pengene nå og bruke dem til den innvendige restaurering av kirkebygget, som er beregnet til vel 2 millioner kroner. Det kan derfor være riktig at forvaltningsstyret anbefaler menighetsrådet å utsette den innvendige oppussingen av kirken, som var planlagt til våren 2003." (Fra St. Paul menighetsblad nr. 4, 2002)

St.Paul menighetsblad/KI
30. oktober 2002

av Webmaster publisert 30.10.2002, sist endret 30.10.2002 - 13:05