Norgeshistoriens første katolske stasjonsprest

P. Thanh Van Nguyen er norgeshistoriens første katolske stasjonsprest. P. Nguyen er vernepliktig løytnant og ble formelt innsatt i stillingen på Ørlandet Flystasjon den 9. oktober. Det melder lokalavisen Fosna-Folket, som skriver følgende om begivenheten:

"Nguyen har sin presteutdannelse fra England, og han har vært utenlands i åtte år. Den vietnamesiskfødte presten har vært på flystasjonen en stund, og katolikkene i nærområdet kjenner ham allerede fra messene i stasjonskapellet. Ved siden av sin militære funksjon, fungerer han også som en slags sogneprest for den katolske menigheten i ørlandsregionen.

Tretti år gammel kunne Nguyen i likhet med mange andre unge menn ha unndratt seg militærtjenesten, men det har han ikke i sinne å gjøre.

-Jeg er norsk statsborger og vil gjøre min plikt, sier han.

I de siste årene er det major Geir Barlaup som har vært stasjonsprest på Ørlandet hovedflystasjon. I likhet med sine mange forgjengere tilhører han Den Norske Kirke. Som prest i den katolske kirke er han et sjeldent innslag i Forsvaret. Så vidt Nguyen kjenner til, har de katolske prester både i Sjøforsvaret og i Hæren, men i Luftforsvaret er han den første til å bekle en slik stilling.

Til å begynne med vil Nguyen næmest gå i lære hos Barlaup. Han skal sette seg inn i hva arbeidet som stasjonsprest går ut på og skal ikke settes til noe bestemt arbeid innenfor flyplassgjerdet. En prest i det militære systemet har en viktig jobb som sjelesørger for soldatene. Er det noen som sliter med problemer av forskjellig art, går de gjerne til feltpresten. Om Nguyen skulle greie å komme i god kontakt med disse, mener stasjonsprest Barlaup det er greit."

Fosna-Folket 11. oktober 2002 / KI-Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
30. oktober 2002

av Webmaster publisert 30.10.2002, sist endret 30.10.2002 - 13:31