Kristne og muslimer - veier til fred

Den katolske kirkes årlige budskap til muslimer ved avslutningen av fastemåneden "Ramadan" 'Id al-Fitr 1423 A.H. / 2002 A.D.

Kjære muslimske venner,

1. Det er en glede for meg, på vegne av Det pavelige råd for interreligiøs dialog og hele Den katolske kirke, å overbringe vennlige gratulasjoner i forbindelse med 'Id al-Fitr, avslutningen av fastemåneden "Ramadan". Det gleder oss å motta et økende antall svar på våre gratulasjoner. Dette skjer særlig i forbindelse med kristne festdager, fremfor alt til julehøytiden. Vi har også med glede merket at det mange steder finnes en stadig økende positiv kontakt mellom kristne og muslimer på lokalt nivå.

2. Kjære venner, dere vet hvor viktig spørsmålet om fred er for vår verden, i dag. Kriger og konflikter er som åpne sår i menneskehetens hjerte, fremfor alt gjelder dette for de langvarige konfliktene i Midtøsten, Afrika og Asia. Gjennom flere hundrede år har disse konfliktene ført til lidelser blant utallige uskyldige ofre, og fått folk til å lengte etter fred og muligheten til å vende tilbake til sine hjemland.

3. Årsakene til disse konfliktene har ofte sitt utspring i at mennesker lukker sine hjerter for Gud. Disse hjerter karakteriseres av egoisme og en ubegrenset søken etter makt, dominans og rikdom, på andres bekostning. Dette skjer uten å ta hensyn til de fortvilte rop fra dem som sulter og tørster etter rettferdighet og fred. Årsakene til konflikter er velkjente, men vi trenger først og fremst å finne veier som leder til fred.

4. Vi tror alle på én Gud, og vi er forpliktet til å strebe etter fred mellom mennesker. Både kristne og muslimer tror at fred først og fremst er en gave fra Gud. Derfor kan våre trossamfunn be for fred; noe vi alltid er kallet til å gjøre. Som dere vet, inviterte pave Johannes Paul II representanter for mange religioner til et fellesmøte i Assisi, den hellige Frans´ fødested, den 24. januar 2002, for å be sammen og for å engasjeres for å arbeide for fred i verden. Muslimer fra mange land deltok og bidro til at møtet ble vellykket. Alle som deltok ble inspirert til ikke å la håpets flamme slukkes. Vi i Det pavelige råd for interreligiøs dialog, prøver å finne de beste måter dette engasjementet kan virkeliggjøres på.

5. Religioner har i dagens situasjon en viktig oppgave i å fremme og verne om fred. Dette innses i stigende grad av sivile myndigheter og regjeringer. I denne sammenheng er utdannelse et felt hvor trossamfunn kan gjøre en særlig viktig innsats. Vi er overbevist om at en viktig vei til fred går gjennom utdannelse. For gjennom skolering lærer man å kjenne sin egen identitet, og man lærer også å respektere andres identitet. Ens egen identitet vil slik kunne bygges uten at den fremsettes som en motsetning til våre brødres og søstres. Å arbeide for fred innebærer å vurdere hvert menneske som en verdifull person, og å strebe etter sannhet og rettferdighet. Utdannelse til fred innebærer både å lære å akseptere ulikhet og å lære hvordan man takler kriser, slik at de ikke utvikles til konflikter. Vi er glade for at kristne og muslimer i mange land nå samarbeider for å fremme gjensidig toleranse, særlig i forbindelse med utarbeiding av skolebøker.

6. Dette er en meget spesiell tid for dere, måneden Ramadan som er viet til faste, bønn, solidaritet og indre fred. Det er derfor et godt tidspunkt for å dele med dere disse tanker om veier til fred, og å utrykke håpet om fred: I våre hjerter, i våre familier, i våre land. Må vi alle velsignes av Guds fred.

Erkebiskop Michael L. Fizgerald

President

Det pavelige råd for interreligiøs dialog

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
22. november 2002

av Webmaster publisert 22.11.2002, sist endret 22.11.2002 - 12:53