Ratzinger ny dekanus for kardinalkollegiet

Vatikanet - KI (KAP/Zenit/CWN) - Kardinal Joseph Ratzinger (75), prefekt for Troslærekongregasjonen, er valgt til ny dekanus for kardinalkollegiet. Valget ble foretatt av og blant de seks kardinalbiskopene og stadfestet av paven. Ratzinger, som var kollegiets visedekanus, overtar etter kardinal Bernardin Gantin, som fylte 80 år tidligere år og ønsker å flytte tilbake til hjemlandet Benin. Ifølge kirkeretten må kardinalkollegiets dekanus bo i Roma. Ny visedekanus ble kardinalstatssekretær Angelo Sodano (75).

Kardinalkollegiets dekanus er Primus inter pares («først blant likemenn») blant de 171 kardinalene. Han har ingen jurisdiksjon over dem, men har enkelte protokollære oppgaver. I en sedisvakans etter en paves død er det han som leder plenumsforsamlingen av kardinaler og som innkaller det nye konklavet for å velge den neste paven. Det er også han som offisielt spør den nyvalgte paven om han tar imot valget. Og skulle den nye paven ikke være biskop, er det dekanus' oppgave å bispevie ham.

Det kommer ikke overraskende at Ratzinger ble ny dekanus. Etter Gantin er han den kardinalbiskopen med lengst ansiennitet og er også den kuriekardinalen som har hatt sitt embete lengst. I over 25 år har han tilhørt det kirkelige senatet, og det er knapt noen kardinal under 80 år som vært med lenger. Siden 1998 har han vært kardinalkollegiets visedekanus.

Valget av dekanus tilkommer etter kirkeretten de seks kardinalene som er kardinalbiskoper og dermed har høyest rang. De orientalske patriarkene som er kardinaler, har samme rang, men deltar ikke i dette valget. Ved siden av de nevnte kardinalene Gantin, Ratzinger og Sodano dreier det seg om den pensjonerte franske kuriekardinalen Roger Etchegaray (80), den colombianske kardinal Alfonso Lopez Trujillo (67), president for Det pavelige Rådet for Familien, og den italienske kardinal Giovanni Battista Re (68), prefekt for Bispekongregasjonen.

Kardinalbiskopene har som titulærbispedømmer et av de syv «suburbikariske» bispedømmene innenfor en radius av 60 km fra Roma: Ostia, Palestrina, Frascati, Albano, Velletri-Segni, Porto-Santa Rufina og Sabina-Poggio Mirteto. Siden 1200-tallet har kardinalbiskopen av Ostia alltid vært dekanus for kollegiet. Det vil si at frem til nå har kardinal Gantin vært biskop av både Ostia og Palestrina. Da paven aksepterte Gantins avskjedssøknad som dekanus, aksepterte han også hans fratreden fra embetet som biskop av Ostia, men han beholder bispesetet Palestrina. Ratzinger er kardinalbiskop av Velletri-Segni, og vil om kort tid også få Ostia i tillegg.

Kathpress, Zenit og Catholic World News 1. desember 2002 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
1. desember 2002

av Webmaster publisert 03.12.2002, sist endret 03.12.2002 - 15:33