Problemene med undergrunnskirken langt på vei løst

Praha/Berlin - KI (KAP) - Problemet med de hemmelig vigslete biskopene og prestene i det tidligere Tsjekkoslovakia er langt på vei løst ifølge erkebiskopen av Praha, kardinal Miloslav Vlk. De tidligere undergrunnsprestene har etter 1989 som regel blitt integrert i de offisielle kirkestrukturene, sa Vlk i Berlin i forbindelse med lanseringen av en bok om undergrunnskirken i Tsjekkoslovakia mellom 1948 og 1989. I kommunisttiden ble Vlk selv fratatt den statlige lisensen som sjelesørger, og han måtte arbeide som vinduspusser samtidig som han tjenestegjorde som prest i hemmelighet.

Gifte undergrunnsprester har siden kommunismens fall blitt opptatt i den gresk-katolske Kirke, hvor prestene ikke er forpliktet til sølibat, erklærte erkebiskopen. Hemmelig vigslede prester som levde sølibatært, ble satt inn i romersk-katolske menigheter. De vigslene som ble tildelt kvinner, er erklært ugyldige av Vatikanet. Opptil 20 tidligere hemmelige prester er ifølge Vlk ennå ikke integrert.

Bakgrunnen for opprettelsen av undergrunnskirken etter den kommunistiske maktovertakelsen i det daværende Tsjekkoslovakia i 1948, og spesielt etter knusingen av Praha-våren i 1968, var angsten for en stadig sterkere kirkeforfølgelse. I tilfelle de offisielle kirkelige representantene skulle bli deportert til Sibir, ble det i hemmelighet viet prester og biskoper som da kunne holde Kirken i live under jorden. Vigslene ble også delvis fulgt i DDR og Polen. Undergrunnskirken begrenset seg for mye til sakramentsforvaltningen og trakk legfolket for lite inn, sier Vlk. Likevel må dens bidrag til motstanden mot den ateistiske kommunismen verdsettes.

Kathpress 6. januar 2003 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
6. januar 2003

av Webmaster publisert 06.01.2003, sist endret 06.01.2003 - 21:35