Byggestart på Tautra den 1. desember 2003

Etter at nonnene på Tautra og arkitekt Svein Skibnes avsluttet sitt samarbeid i fjor høst, er byggeprosjektet igjen på skinnene. Før jul inngikk søstrene avtale med arkitektfirmaet Jensen & Skodvin i Oslo om å fullføre prosjektet. Både hver for seg og sammen har de to arkitektene vunnet mange norske og utenlandske arkitektpriser, blant annet Treprisen i 1999 for original bruk av tre. Leprahospitalet i India har fått mye internasjonal oppmerksomhet for sin enkelhet og bruk av lokale materialer, men mest omtale har de i det siste fått for Mortensrud kirke, med original bruk av stein, glass og tre og terrengtilpasning. Jan Olav Jensen vil være klosterets arkitekt. Søstrene har også ansatt prosjektleder, Atle Romstad fra det rådgivende ingeniørfirmaet RG-prosjekt, som er Nord-Trøndelags største.

Forprosjektet som legges frem i slutten av februar, skal inneholde tegninger for offentlig fremvisning og kommunal behandling sammen med et budsjettforslag. Den 1. juni påbegynnes detaljprosjektet, og fra slutten av oktober vil anbudene vurderes. Atle Romstad mener at planen om å sette byggestart til 1. desember 2003 er realistisk. Han regner med en byggetid på 15 måneder, og det betyr at klosteret vil stå innflyttingsklart til påske 2005.

Bygget på 2 500 m² vil koste 40 millioner kroner, og nonnene har hittil 18 millioner. De vet at de mest sjenerøse giverne i Tyskland og USA har gitt mesteparten av sitt bidrag, men de håper og ber om en løsning. Priorinne Rosemary sier at søstrene selvfølgelig tapte noe penger på skiftet av arkitekt og utsettelsen av byggestarten, men mener at de har vunnet på å tenke gjennom tingene på nytt. Og arkitekt Skibnes' arbeid er ikke bortkastet, for hans grundige forarbeid vil bli benyttet videre for eksempel når det gjelder plass- og romfordeling.

Søstrene håper at i det minste kirkebygget og den delen av selve klosterbygget som skal fungere som boenhet, skal kunne bli ferdig så fort som mulig. Planen er fortsatt å få rom til 16 fastboende nonner pluss et par gjesterom. Småbruket som i dag fungerer som kloster, vil i fremtiden huse gjester og retrettdeltakere samt gi plass for en presentasjon av klosterlivet for skoleelever og andre interesserte.

Vi minner om søstrenes byggefond: Tautra Mariakloster * 7633 Frosta * Konto 4200 39 36192

(Nyheten bygger på en artikkel i avisen Frostingen.)

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
9. januar 2003

av Webmaster publisert 14.05.2010, sist endret 14.05.2010 - 10:45