Bønn om fred i Irak

Rundt 70 mennesker var tilstede da Norges Unge Katolikker (NUK) mandag den 27. januar arrangerte bønn for fred i Irak i St. Olav domkirke i Oslo.

Leder for Caritas Norge, Kari Mette Eidem, holdt appell. Ellers besto bønnen av mye sang, tekstlesninger, rosenkransbønn og sakramentsandakt ledet av landsungdomspresten, p. Erik Ruud.

NUK har sammen med Oslo katolske bispedømme ved biskop Gerhard Schwenzer SS.CC, Kommisjonen for rettferdighet og fred og Caritas Norge publisert en felles uttalelse der de slår fast at en krig under nåværende omstendigheter ikke vil være en "rettferdig krig", men tvert imot frembringe en humanitær katastrofe.

Oslo katolske bispedømme, Norges Unge Katolikker og Caritas Norge oppfordrer alle til å be for fred i Irak.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
28. januar 2003

av Webmaster publisert 28.01.2003, sist endret 28.01.2003 - 12:51