Paven sender kardinal Laghi som spesialutsending til Bush

Vatikanet - KI (KAP/Zenit) - Kardinal Pio Laghi (80) reiste mandag formiddag til USA for å overbringe president George W. Bush et budskap fra paven om Irak-konflikten og forklare Den hellige Stols standpunkt. Kardinal Laghi regnes som en de mest erfarne diplomatene Den hellige Stol har. Han har blant annet representert Vatikanet i Jerusalem (1969-75) og Washington (1980-90). Han bidro vesentlig til at Den hellige Stol og USA i 1984 etablerte fulle diplomatiske forbindelser.

Laghi skal møte Bush på askeonsdag, som paven har utropt til en verdensomfattende dag for faste og bønn om fred. Kardinalen sier at hans oppdrag viser at paven har tillit til den amerikanske presidenten. Han vil på pavens vegne insistere på at det må finnes en løsning innen FNs rammer og at alle fredelige midler må prøves før våpenmakt vurderes. Kardinalen er en personlig venn av tidligere president George Bush, den nåværende presidentens far.

Allerede den 10. februar sendte paven en annen 80-åring som spesialutsending til Bagdad, den franske kuriekardinalen Roger Etchegaray. I løpet av sitt flere dager lange besøk hadde Etchegaray også en lang samtale med den irakske diktatoren Saddam Hussein.

Kathpress og Zenit 2. og 3. mars 2003 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
3. mars 2003

av Webmaster publisert 04.03.2003, sist endret 04.03.2003 - 13:32