Bispesynode og pavelig læreskriv om eukaristien

Vatikanet - KI (KAP/CWN) - Vatikanet utarbeider i øyeblikket en første skisse (lineamenta) til dokumentet som skal være grunnlaget når den ordinære bispesynoden møtes for å diskutere eukaristien. Tre eksperter har fått i oppdrag å forberede denne lineamenta. Deretter blir dokumentet sendt ut til verdens biskoper for reaksjoner og forslag. Tilbakemeldingene vil danne grunnlaget for synodens arbeidsdokument (instrumentum laboris), som ventes å være ferdig tidlig i 2004. Selve synoden skal finnes sted i oktober 2004.

I løpet av mars vil rundt hundre medlemmer av bispesynodens sekretariat møtes i Roma i tre dager for å gå gjennom lineamenta. Da Vatikanet bekjentgjorde temaet for synoden, påpekte de pavens og kuriens dype bekymring for doktrinære og liturgiske misforhold vedrørende eukaristien, som er det sentrale fokus for den katolske tro.

Den kommende bispesynoden vil være den syvende ordinære i Johannes Paul IIs pontifikat. Tidligere synoder har diskutert familien (1980), botens sakrament (1983), legfolket (1987), formasjonen av prester (1990), det konsekrerte liv (1994) og biskopenes rolle (2001). Alle synodene avsluttes med publiseringen av en pavelig exhortasjon («formaning»), hvor paven oppsummerer konklusjonene til de forsamlede biskopene. Den apostoliske exhortasjonen etter forrige synode ventes senere i år.

I Roma har kilder i Vatikanet antydet muligheten for at en ekstraordinær bispesynode kunne innkalles mot slutten av året, men ingen detaljer er avslørt. En ekstraordinær synode bringer sammen verdens metropolitterkebiskoper og formenn for de nasjonale bispekonferansene for diskusjoner om et bestemt emne. Pave Johannes Paul II har bare innkalt en slik synode i sitt pontifikat, nemlig møtet i desember 1985 for å markere 30-årsdagen for avslutningen av Det annet Vatikankonsil.

I Vatikanet heter det også at paven forbereder et læreskriv om eukaristien. Det er ennå ikke klart i hvilken form det kommer, det spekuleres i alt fra en encyklika til et enkelt apostolisk brev. Som sannsynlig dato for offentliggjøringen regnes skjærtorsdag, som i år faller på 17. april. Eukaristiens vesen tilhører et av de viktigste stridsspørsmålene mellom protestanter og katolikker. De ulike oppfatningene om presteembetet og eukaristien forhindrer felles nattverdfeiring.

Kathpress 28. februar og Catholic World News 25. februar 2003 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
28. februar 2003

av Webmaster publisert 04.03.2003, sist endret 04.03.2003 - 18:13