St. Franciskus Xaveriussøstrene forlater Haugesund

sr. Angeline Menting (foto: Ingvild Slettebø) Har arbeidet i byen siden 1924

Mandag 3. mars forlot sr. Angeline Menting Haugesund for å bosette seg i St. Franciskus Xaveriussøstrene s moderhus i Bergen. En epoke er dermed over for Haugesund by og St. Josef katolske menighet. Sr. Angeline hadde de to siste årene vært eneste St. Franciskus Xaveriussøster i byen.

Søstrene kom til Haugesund i 1924, faktisk to år før den katolske menigheten ble opprettet. De kjøpte et hus i Haraldsgaten 21, som skulle huse hospital og kommunitet. Dette huset viste seg raskt å være for lite, og huset ble overdratt den nyopprettede St. Josef menighet i 1926. Søstrene for sin del kjøpte et hus syd for Haraldsgaten, der de innredet hospital med inntil 25 senger. Sykehuset ble solgt til kommunen i 1970. Søstrene drev også barnehage, først i menighetens lokaler, senere bygget de barnehage ved siden av hospitalet. Barnehagen ble solgt til kommunen på 1980-tallet. Søstrene har betydd svært mye for menigheten og for Haugesund generelt. I tillegg til hospital og barnehagen har de blant annet stått for besøkstjeneste og hobbyklubb for barn, de drev katekese, stilte organist i kirken og hadde omsorg for menighetens prester.

Sr. Angeline har vært en viktig drivkraft i menighetskatekesen, og er ennå ikke helt ferdig med sitt engasjement. Hun vil pendle til Haugesund en gang i måneden frem til juni for å fullføre forberedelsen av årets førstekommunikanter.

St. Josef menighet skal feire og takke søstrene for 79 års virke under høymessen den 25. mai.

Menighetsbladet St. Josef menighet/Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
5. mars 2003

av Webmaster publisert 05.03.2003, sist endret 05.03.2003 - 15:56