Antall registrerte katolikker økte i 2002 med to prosent til 44.141

Antall registrerte katolikker i Norge økte i 2002 med 867 til 44.141, det vil si 2,0 prosent flere enn året før. Økningen skyldes mest dåp og registrering av innvandrere. Det er åpenbart ut fra sammenligning med Statistisk Sentralbyrås innvandringsstatistikk for de siste årene at gapet mellom registrerte katolikker og det reelle antall katolikker som bor i Norge, bare fortsetter å øke. Norge hadde ved årsskiftet 4.551.996 innbyggere. Av dem var 0,97 prosent registrerte katolikker.

Kun 24 av de 31 menighetene vokste i fjor. Siden utgangen av 1990 - dvs. i løpet av de siste tolv år - har den samlede vekst vært på 56,8 prosent.

St. Sunniva i Molde var igjen den menighet som i løpet av året hadde sterkest vekst i prosent, 11,2%. Sterkest vekst i antall hadde St. Paul i Bergen, med 216. De menigheter som relativt sett har vokst mest siden 1990, er Bodø (321%), Molde (165%), Oslo-St.Olav (111%), Levanger (105%) og Hammerfest (100%).

Oslo katolske bispedømme (OKB) hadde 39 274 medlemmer (89,0 prosent av alle katolikker i landet), Trondheim Stift 3 228 (7,3 prosent), og Tromsø Stift 1 639 (3,7 prosent).

Ca. 45,1 prosent av katolikkene bor i Oslo eller Akershus.

Landets største menighet er St. Olav i Oslo.

Det var 613 barnedåp i fjor (702 i 2001) og 37 voksendåp (53). Det konverterte 70 (77) til den katolske tro, og 43 (41) meldte seg ut av kirken.

Se den også den fullstendige statistikken.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
13. mars 2003

av Webmaster publisert 13.03.2003, sist endret 13.03.2003 - 11:09