Caritas får fem millioner til beredskapsarbeid i Irak

Caritas Norge - den katolske kirkes bistandsorganisasjon - har fått tilsagn om fem millioner kroner i støtte fra Utenriksdepartementet til sitt beredskapsarbeid ved en eventuell Irak-krig. Arbeidet går ut på å omgjøre tidligere mat- og helsesentre i Irak til å kunne ta imot sivilbefolkningen og dele ut mat, samt gi tilgang på medisiner og medisinsk behandling. Sentrene drives av vår søster-organisasjon - Caritas Irak - og har mottatt støtte fra Caritas Norge siden 2000. Leger og frivillige har allerede fått opplæring i katastrofehåndtering. Caritas Norge håper fremdeles på en fredelig løsning på Irak-konflikten, men er fornøyd med at Utenriksdepartementet nå muliggjør en bedre forberedelse på den katastrofen som sannsynligvis inntreffer.

Caritas Norge inngår i et av verdens største bistandsnettverk - Caritas Internationalis. Vårt beredskapsarbeid er en integrert del av Caritas Internationalis' beredskapsplan.

For mer informasjon - kontakt Caritas Norge ved Ingrid Rosendorf Joys.

Melding fra Caritas Norge
13. mars 2003