Caritas Norge fordømmer krigen mot Irak

Caritas Norge - den katolske kirkes bistandsorganisasjon - vil på det sterkeste fordømme den krigen som nå er startet mot Irak.

Etter 12 år med sanksjoner er Iraks sivilbefolkning svært sårbar, og mye verre stilt enn de var ved forrige Gulf-krig i 1991. 60 % av befolkningen er fullstendig avhengig av matvarehjelp for å overleve, ytterligere 20% er delvis avhengig. En stor del av disse er kvinner og barn. Caritas Norge - den katolske kirkes bistandsorganisasjon - har arbeidet i Irak siden 2000 og sett situasjonen gå fra ille til verre samtidig som befolkningen er mer svekket. Caritas Norge støtter med bidrag fra Utenriksdepartementet en beredskapsplan med fokus på matutdeling, medisiner og medisinsk hjelp knyttet til førti klinikker i Irak. Tidligere mat- og helsesentre er omgjort til å kunne bistå flere og sikre medisintilførsel og førstehjelp. Dette arbeidet er et bidrag til å lindre de store lidelsene Irak-krigen påfører den irakiske sivilbefolkningen. Krigen er moralsk forkastelig og illegitim - og må stoppes snarest.

Caritas Norge oppfordrer derfor alle gode krefter til bidra til å få stoppet krigen. Vi oppfordrer spesielt den norske regjeringen til å gjøre en innsats for å bruke sin innflytelse til å forhindre at krigen fortsetter og sivile liv går tapt.

For mer informasjon - kontakt Caritas Norge v/Ingrid Rosendorf Joys, informasjonskonsulent tlf: 23 33 43 60, epost ingrid.rosendorf.joys@caritas.no

Pressemelding fra Caritas Norge
20. mars 2003