Bønn for fred i St. Olav domkirke i Oslo mandag 24. mars

Norges Unge Katolikker inviterer til bønn for fred i Irak i St. Olav katolske domkirke, Akersveien 5, mandag 24. mars. Bønnen begynner etter kveldsmessen, det vil si ca. klokken 18.30. Temaet for kvelden er hentet fra Johannes 14, 27: Fred etterlater jeg dere, min fred gir jeg dere, ikke den fred som verden gir. La ikke hjertet bli grepet av angst og motløshet.

Alle, uavhengig av kirkelig tilhørighet, er velkomne.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
21. mars 2003