Den nordiske bispekonferanse på "Ad Limina"-besøk i Roma

Under ledelse av sin formann, biskop Gerhard Schwenzer SS.CC av Oslo avholder Den nordiske bispekonferanse sitt "Ad Limina"-besøk i Roma i perioden 31. mars til 5. april. Besøket kombineres med bispekonferansens vårmøte, og biskopene vil derfor være i Roma frem til 9. april.

Et "Ad Limina"-besøk er de ulike bispekonferansenes ordinære anledning til å møte paven og besøke ulike instanser i den romerske kurie for å drøfte problemstillinger som er aktuelle for deres bispedømmer. Grunnlag for besøket er en rapport hver biskop på forhånd har utarbeidet om sitt bispedømme. Høydepunktet er biskopenes audiens hos paven, hvor paven holder en tale der han går inn på ulike forhold som er av betydning for Kirken i den aktuelle region. I sin tale ved besøket i 1997, kom paven bant annet inn på økumenikk, vern om livet og det flerkulturelle felleskap i Kirken. Tidspunktet for biskopenes audiens hos paven i år er ennå ikke kjent.

Forrige gang biskopene avholdt sitt "Ad Limina"-besøk var i 1997. Disse besøkene foregår vanligvis hvert 5. år, men syklusen er blitt ett år forsinket da det ikke ble avholdt slike besøk i jubileumsåret 2000.

Den nordiske bispekonferanse møtes vanligvis to ganger i året, vår og høst.

Se også: Biskopenes «Ad Limina»-besøk: Historie og betydning

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
31. mars 2003

av Webmaster publisert 31.03.2003, sist endret 31.03.2003 - 17:36