Nye verv til erkebiskop Marchisano

Vatikanet - KI (KAP) - Erkebiskop Francesco Marchisano, som for ett år siden ble utnevnt til erkeprest av Peterskirken, president for St. Peters byggearbeider og generalvikar i Vatikanstaten etter kardinal Virgilio Noe, er i tillegg utnevnt til president for Den hellige Stols stående kommisjon for vern av historiske og kunstneriske monumenter (Commissione Permanente per la Tutela dei Monumenti Storici ed Artistici della Sante Sede).

Den 73-årige Marchisano har siden 1994 vært president for Den pavelige kommisjon for bevaringen av den kunstneriske og historiske arv (Pontificia Commissione per i Beni Culturali della Chiesa). Han etterfølger også i sitt nye verv den 80-årige kardinal Virgilio Noe. Embetet som erkeprest i Peterskirken er etter tradisjonen forbundet med en kardinalhatt.

I Vatikanet regner man med at det blir et nytt konsistorium senest i juni i år med kreering av nye kardinaler.

Kathpress 11. mars 2003 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
11. mars 2003

av Webmaster publisert 31.03.2003, sist endret 31.03.2003 - 23:22