Kommunion for gjengifte i «grensetilfeller»

München - KI (KAP) - Biskop Gerhard Ludwig Müller av Regensburg holder det for mulig med kommunion for fraskilte gjengifte i «grensetilfeller». Ved plenumsmøtet i bispedømmerådet i Regensburg nevnte han betingelsene for at gjengifte i slike tilfiller kan få adgang til sakramentet. Biskopen anbefalte mennesker som i sin samvittighet er sikker på at deres første ekteskap ikke ble gyldig inngått, om å snakke med en prest. Først må det prøves om ekteskapet kan annulleres ved en reglementert kirkerettslig prosess.

Men er dette ikke mulig, kan gjengifte likevel motta kommunion når det på forhånd er kommet til en «indre forsoning». Rettesnor i slike saker er den enkeltes sjels frelse. En slik handling endrer ikke på læren om ekteskapets prinsipielle uoppløselighet, som stammer fra Kristus, understreker Müller.

Biskopens uttalelse ble møtt med langvarig applaus av bispedømmerådets medlemmer.

Kathpress 16. mars 2003 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
16. mars 2003

av Webmaster publisert 31.03.2003, sist endret 31.03.2003 - 23:24