Legfolket vil delta i bispevalg

Frankfurt - KI (KAP) - Presidenten i Sentralkomiteen for tyske katolikker (ZdK), Hans Joachim Meyer, krever at legfolket får delta i valget av biskoper. Det er nødvendig med en «fornuftig og gjennomførbar modell», sier Meyer. Den må stemme overens med Kirkens «gamle prinsipp» om at ingen biskop må settes til å lede en lokalkirke mot dens vilje.

For Meyer er det en «tvingende konsekvens» av Annet Vatikankonsil at legfolket deltar når biskoper kalles. Kirken er Guds folk. I mange århundrer var det selvsagt at både prester og legfolk deltok i bispevalg sammen med nabobiskoper og paven. Praksisen med at biskopene i store deler av verden blir utnevnt av Roma alene uten deltakelse av lokalkirken, oppsto først på 1800-tallet.

Kathpress 21. mars 2003 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
21. mars 2003

av Webmaster publisert 31.03.2003, sist endret 31.03.2003 - 23:31