«Paven har forhindret alvorlige følger for forholdet til islam»

Milano - KI (KAP) - Pavens tydelige holdning mot en Irak-krig har ifølge den tunisiske erkebiskopen Fouad Twal forhindret alvorligere konsekvenser for forholdet mellom kristendommen og islam. Pave Johannes Paul IIs offentlige appeller og det vatikanske diplomatiets innsats, men også gester som det fortsatt åpne nuntiaturet i Bagdad, har sørget for at «dialogen mellom katolikker og muslimer fortsatt er åpen». Dette understreket erkebiskopen av Tunis onsdag i forbindelse med en konferanse i Milano.

Erkebiskop Twal stammer fra en jordansk-palestinsk familie og har ledet erkebispedømmet Tunis siden 1995.

Kathpress 27. mars 2003 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
27. mars 2003