Encyklika om eukaristien kommer skjærtorsdag

Vatikanet - KI (KAP/Zenit) - På skjærtorsdag kommer pave Johannes Paul II til å offentliggjøre sin nye encyklika om eukaristien. Ved Angelusbønnen på Petersplassen søndag den 30. mars sa paven at han på skjærtorsdag vil undertegne encyklikaen. Hans vanlige skjærtorsdagsbrev til prestene i hele verden utgår i år, og i stedet vil han symbolsk vie denne encyklikaen til prestene.

Denne encyklikaen om eukaristien har lenge vært ventet. Eukaristiens vesen hører til de teologiske spørsmål som splitter katolikker og protestanter. De uforenlige oppfatningene av presteembetet og av eukaristien gjør felles nattverdsbord umulig.

Observatører går ut fra et encyklikaen fremfor alt vil bidra til en fordypelse av den katolske eukaristiforståelsen. Dette blir pave Johannes Paul IIs 14. encyklika. Kristi realpresens i eukaristiens sakrament sammenfatter alle skriftene i Johannes Paul IIs pontifikat, som begynte med encyklikaen i mars 1979 om Jesus Kristus, Redemptor Hominis, heter det i Vatikanet.

I Tyskland venter man med stor interesse på teksten med henblikk på den forestående økumeniske «Kirchentag» i Berlin. I tillegg vil det om kort tid publiseres et apostolisk skriv om situasjonen for Kirken i Europa. Det dreier seg om det pavelige sluttdokument til bispesynoden om Europa i 1999. Tittelen er Ecclesia in Europa.

Kathpress 13. og 30. mars og Zenit 17. og 30. mars 2003 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
30. mars 2003

av Webmaster publisert 31.03.2003, sist endret 31.03.2003 - 23:34