Latinen skal styrkes i Kirken

Vatikanet - KI (KAP) - Vatikanet vil at det latinske språket igjen skal fremmes og pleies sterkere av Den katolske kirke. En ny kommisjon skal nå diskutere situasjonen for latinen i presteutdannelsen og generelt for Kirkens liv, understreket kardinal Zenon Grocholewski ved en konferanse i Roma. Kommisjonen skal opprettes i løpet av året og knyttes til Kongregasjonen for katolsk utdannelse, som ledes av den polske kuriekardinalen.

Nå som før er latin grunnspråket for viktige pavelige og vatikanske dokumenter. Mange kongregasjoner, for eksempel den for biskopene, gir ut sine dekreter utelukkende på Kirkens tradisjonelle språk. På den andre side går kunnskapene i latin stadig tilbake i presteutdannelsen og dermed også blant biskopene. Dette initiativets formål er å bli mer bevisst på latinens situasjon i Kirken og fremme og igjen aktualisere kirkespråket.

Kathpress 24. april 2003 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
24. april 2003

av Webmaster publisert 06.05.2003, sist endret 06.05.2003 - 22:10