Nonner får fortsatt undervise i fengsel i Paris

Paris - KI (KAP) - Det franske rettsvesenet har godkjent nærværet av katolske ordenskvinner som lærere i et fengsel i Stor-Paris. En forvaltningsdomstol i Paris har bestemt at avgjørelsen om dette utelukkende tilligger fengselsledelsen. En fritenkerforening søkte å oppnå at søstrene ikke lenger skulle få tilby sine kurs i fengselet på bakgrunn av det strenge skillet mellom Kirke og stat som har eksistert i frankrike siden 1905. Denne klagen ble avvist i første instans allerede i år 2000.

Kathpress 25. april 2003 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
25. april 2003

av Webmaster publisert 06.05.2003, sist endret 06.05.2003 - 22:12