Diarmuid Martin koadjutor-erkebiskop av Dublin

Vatikanet - KI (KAP/Zenit) - Erkebiskop Diarmuid Martin, irsk Vatikan-diplomat og til nå Den hellige Stols faste observatør ved FN i Genève, er av pave Johannes Paul II utnevnt til koadjutor-erkebiskop av Dublin. I dette embetet støtter den 58-årige Martin den 77-årige kardinal Desmond Connell og vil automatisk bli dennes etterfølger når paven innvilger hans avskjedssøknad. Den sendte han i henhold til kirkeretten da han fylte 75 år. Erkebispedømmet Dublin har litt over en million katolikker i 200 sogn og inkluderer byen og grevskapet Dublin, nesten hele grevskapet Wicklow og deler av grevskapene Kildare, Carlow, Wexford og Laois.

Før Martin ble sendt til Genève, var han sekretær for Det pavelige råd for Rettferdighet og fred (Iustitia et Pax). I denne funksjonen representerte han Den hellige Stol ved de store internasjonale konferansene på 90-tallet om sosiale spørsmål. Erkebiskopen er en fremtredende fagmann innen den katolske sosiallære, han har holdt foredrag om den seneste utviklingen av den katolske sosiallære for bispekonferansene i USA, Australia og Peru, samt for føderasjonen av asiatiske bispekonferanser (FABC) og for kommisjonen av bispekonferanser i EU (ComECE).

Erkebiskop Martin stammer fra Dublin. Etter sin prestevielse studerte han først på Angelicum i Roma og var deretter sognesjelesørger på et lite sted i Irland. I 1975 hadde han ansvaret for de irske pilegrimene til Roma under Det hellige år. I 1976 fikk han i Den hellige stols tjeneste og virket først i Det pavelige familierådet.

I Dublin møter koadjutor-erkebiskop en vanskelig situasjon. Kardinal Connell har i de siste månedene flere ganger blitt oppfordret til å gå av fordi han har latt prester som er anklaget for seksuelt misbruk av unge, fått beholde sine embeter. Først i begynnelsen av januar erklærte kardinalen seg beredt til å la politiet få innsikt i dokumentene.

Lørdag kveld sa Martin etter en messe i den irske hovedstaden, hvor han ble presentert av kardinal Connell som fremtidig erkebiskop, at han ville hjelpe ofrene. «Jeg er meg bevisst det faktum at det finnes mennesker som på grunn av handlinger fra kirkelige medarbeidere har mistet sin mening med livet og sitt håp», understreker Martin. Denne smerten kjennes enda sterkere når overgriperen er en tillitsperson.

Kardinal Connell hilste utnevnelsen av Martin velkommen og sa til journalister at det var «en stor dag» for Dublin. Han søkte den 3. mai 2002 Vatikanet om en koadjutor for Dublin etter at biskop Moriarty ble flyttet til Kildare og Leighlin og biskop Walsh ble apostolisk administrator av Ferns.

Den irske regjeringen vedtok i desember i fjor å undersøke grundiganklagene om seksuelle misbruk begått av geistlige i erkebispedømmet Dublin. Bare der foreligger det anslagsvis 400 klager mot seksuelt misbruk begått av prester. Kardinalen har offentlig bedt alle ofrene om unnskyldning.

Kathpress og Zenit 4. mai 2003 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
4. mai 2003

av Webmaster publisert 06.05.2003, sist endret 06.05.2003 - 22:14