Carolus Borromeussøstrene 80 år i Norge

De tre Carolus Borromeussøstrene i Norge

I juli er det 80 år siden de første Carolus Borromeussøstrene ankom Norge. Målet den gang var Molde, der en ny katolsk menighet var i ferd med å se dagens lys. Allerede året etter dro søstrene til Hamar, også der for å være med på opprettelsen av en menighet. Søstrene kom fra Nederland, hvor de var ansvarlige for en blomstrende sykehusdrift. Med tiden fikk de også hus i Kristiansund, Ålesund og Moss og drev en rekke helseinstitusjoner. Deres øyenklinikk på Hamar betjente et enormt område. Alle steder var de sentrale i menighetslivet. Dette er fremdeles tilfelle i St. Mikael menighet i Moss, der søstrene har virket siden 1980. Tre søstre, fra Indonesia og Filippinene utgjør St. Carolus Borromeussøstrenes eneste nåværende kommunitet i Norge.

Kongregasjonen feiret sin 166-årsdag den 29. april. Dette ble feiret med en messe hos søstrene den 26. april og i menighetens messe den 27. Etter messen var det kirkekaffe og en liten utstilling om søstrenes historie og virke.

www.katolsk.no gratulerer!

Se også kongregasjonens internasjonale nettsider.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
7. mai 2003

av Webmaster publisert 07.05.2003, sist endret 07.05.2003 - 15:30