Caritas Norges generalforsamling avholdt på Mariaholm

Caritas Norges generalforsamling 2003 ble avholdt på Mariaholm Skolesenter ved Spydeberg helgen 2.-4. mai. 20 av landets 31 menigheter var representert, hvorav 3 menigheter ved fullmakt. Generalforsamlingen gjennomgikk blant annet regnskap og årsberetning for 2002 samt planer for fremtiden. Hjelpeorganisasjonene inntekter beløp seg i 2002 til 36.063.699 kroner, hvorav kr. 29.498.963, det vil si 87%, gikk til prosjektvirksomhet. 13% av inntektene gikk til administrasjon, noe som ansees som lavt.

Generalforsamlingen fikk også høre foredrag om ulike sider ved Caritas' arbeid og kirkelig sosialt engasjement generelt med særlig fokus på fredsarbeid.

To av organisasjonens styremedlemmer, Gjermund Høgh (styreleder) og Thomas Sivertsen, var på valg. Begge ble gjenvalgt for en periode på to år. De øvrige medlemmene i styret er på valg i 2004.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
8. mai 2003

av Webmaster publisert 08.05.2003, sist endret 08.05.2003 - 16:08