Bergen til topps i junior-NM for ministranter

Årets juniorministranthelg med NM ble avholdt helgen 9.-11. mai i Vår Frue av det gode råds menighet i Porsgrunn. Ministranthelgen satte to rekorder. For første gang var det så få som 5 menigheter som deltok aktivt, disse var: St. Ansgar (Kristiansand), St. Olav (Oslo), St. Hallvard (Oslo), St. Laurentius (Drammen) og St. Paul (Bergen). For første gang var det også så mange som 20 små og store deltagere fra én og samme menighet, nemlig St. Ansgar.

Selv om vi i år var færre enn i fjor, var Vår Frue menighet fyllt til randen av 60 ministranter, og hadde det kommet flere, ville man trolig ikke hatt nok sove- og spiseplass. Ministrantene opptok nesten halvparten av sitteplassene i kirken høymessen søndag.

Ministrant-NM for junior var todelt. Den første delen bestod av et rebusløp med 7 poster: "Bibelen", "Skapelsen", "Noah", "Abraham", "Moses", "David", "Jesus" og "Apostlene". Den andre delen var en framføring av en bibeltekst.

Tredjeplassen i år ble delt mellom to byrivaler: St. Olav og St. Hallvard fra Oslo. Disse framførte historien om "Moses som mottar de ti bud og folket som tilber gullkalven" og "Bebudelsen". På andreplass kom St. Ansgar med en fargerik og morsom framføring av "Skapelsen av Eva". Ifølge ministrantene fra St. Ansgar ble Adam svært så skremt da han så Eva etter å ha blitt vekket opp av søvnen, og Eva så ikke særlig fornøyd ut med Adam heller. På førsteplass kom St. Paul med en framføring av "Jesus for Pilatus". Ministrantene presenterte bibelteksten på en imponerende måte, der mesteparten av historien ble resitert utenat og ordrett.

Alle ministranter vil gjerne takke Vår Frue menighet for deres gjestfrihet. Vi vil også rette en særlig takk til ungdomslaget i menigheten for stor hjelp. En stor takk går også til p. Frode Eikenes og p. Anton Taxt.

Melding fra ledergruppen for ministranthelgen
12. mai 2003

av Webmaster publisert 12.05.2003, sist endret 12.05.2003 - 16:26