St. Svithun menighet med egne hjemmesider

St. Svithun menighet i Stavanger lanserer nå egne hjemmesider. På sidene finnes blant annet nyheter, messetider, billedgalleri og ulik informasjon om aktiviteter og grupper i menigheten.

Stavanger blir dermed den tredje katolske menigheten i Norge med egne hjemmesider, de to andre er Bergen og Drammen. Rent fysisk ligger hjemmesidene på Oslo katolske bispedømmes server i Akersveien, mens ansvaret for utarbeidelse og vedlikehold av sidene ligger i den enkelte menighet. I tillegg til disse menighetene benytter en rekke ordenssamfunn og St. Paul skole i Bergen seg av denne muligheten. St. Sunniva skole i Oslo har også hjemmesider, disse ligger på skolens egen server.

Menigheter som er interessert i å utvikle tilsvarende sider, kan kontakte OKBs informasjonstjeneste.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
13. mai 2003

av Webmaster publisert 13.05.2003, sist endret 13.05.2003 - 15:44