Ny provinsledelse hos St. Josephsøstrene

Fra venstre: sr. Benedicte Strøm, sr. Marit Brinkmann, sr. Beate Grevenkamp og sr. Birgitte Emke

St. Josephsøstrene innledet sitt provinskapittel den 8. februar 2003. Kapitlets hovedoppgave var å velge en ny ledelse samt å ta opp aktuelle spørsmålsstillinger i forbindelse med St. Josephsøstrenes nåværende og fremtidige oppgaver. Sammen med hele Kongregasjonen av St. Josephsøstrene av Chambéry, var og er vi dessuten samlet omkring forberedelsen til generalkapitlet som finner sted i Roma i oktober dette år. Provinskapitlet vil fortsette med drøftelsene etter sommerferien.

I april 2003 ble følgende søstre valgt inn i provinsledelsen for de kommende 3 år:

Sr. Marit Brinkmann (provinsforstanderinne), sr. Beate Grevenkamp (provinsrådssøster), sr. Benedicte Strøm (provinsrådssøster), sr. Birgitte Emke (provinsrådssøster) og sr. Ruth Bagus (vararepresentant).

Den nye ledelsen tiltrer sin funksjon den 9. juni 2003.

Melding fra St. Josephsøstrene / KI-Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
14. mai 2003

av Webmaster publisert 14.05.2003, sist endret 14.05.2003 - 12:53