Lise Stabell gjenutnevnt til kirkelig assistent i Arendal

Biskop Gerhard Schwenzer SS.CC av Oslo gjenutnevnte den 14. mai 2003 Lise Stabell til kirkelig assistent i St. Franciskus Xaverius menighet i Arendal. Gjenutnevnelsen skjer på bakgrunn av anbefaling fra pastor Arne Fjeld og menighetsrådet og gjelder for en ny 3-års periode.

Den kirkelige assistentens oppgave er å hjelpe prestene med å dele ut kommunion til de troende under messen, bringe kommunionen til de syke og i prestenes fravær holde ordets gudstjeneste med kommunionsutdeling.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
15. mai 2003

av Webmaster publisert 15.05.2003, sist endret 15.05.2003 - 16:48