Den katolske kirke fortsatt størst

Ottawa - KI (KAP) - Til tross for synkende medlemstall er Den katolske kirke fortsatt den klart største i Canada. Ifølge den nyeste statistikken betegner 42 % av alle kanadiere seg som katolikker, melder avisen Globe and Mail i Toronto.

Dårlige nyheter er det fremfor alt for Canadas protestanter. For 70 år siden var ennå protestantiske trossamfunn som anglikanerne eller United Church i flertall, men i mellomtiden er antallet protestanter sunket fra 35 % for ti år siden til 29 % nå.

Antallet muslimer har i samme tidsrom mer enn fordoblet seg til 2 %, og antallet jøder har også steget svakt. Tallet på konfesjonsløse har steget fra 12 til 16 %, noe statistikkontoret mener fremfor alt skyldes innvandring.

Kathpress 14. mai 2003 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
14. mai 2003

av Webmaster publisert 19.05.2003, sist endret 19.05.2003 - 17:40