Bispedømme må si opp 34 ansatte

Washington - KI (KAP) - Erkebispedømmet Louisville i staten Kentucky i USA må etter 250 misbruksanklager si opp 34 ansatte av økonomiske grunner. Til sammen må det spares rundt to millioner dollar (13 ½ millioner kroner), opplyser ordinariatskansellist Brian Reynolds. I tillegg til oppsigelser blir lønningene frosset og det blir gjort innsparinger i erkebispedømmets medieengasjement.

I regnskapsåret som løper til juni, er det brukt rundt en million dollar på skadeerstatninger, juridiske tjenester og rådgivningskostnader, opplyser kansellisten. Neste år må man regne med et enda høyere tall, da det hittil bare seks saker som er ferdige. I erkebispedømmet bor det rundt 200.000 katolikker.

Kathpress 14. mai 2003 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
14. mai 2003

av Webmaster publisert 19.05.2003, sist endret 19.05.2003 - 17:41