Paven med nyordning av kirkestrukturen i Kasakhstan

Vatikanet/Astana - KI (KAP/Zenit) - Pave Johannes Paul II har omorganisert den katolske bispedømmestrukturen i Kasakhstan. Det apostoliske administraturet Astana blir opphøyd til erkebispedømme, og det apostoliske administraturet Almaty til bispedømme. Bispedømmet Karaganda, som ble opprettet allerede i 1999 og som hittil har vært direkte underordnet Den hellige Stol, blir underlagt det nye erkebispedømmet Astana som suffraganbispedømme. Det andre suffraganområdet under Astana blir det apostoliske administraturet Atyrau.

I motsetning til nyordningen i Russland, som førte til en heftig krise i forbindelsene til den russisk-ortodokse kirke, lar paven være å opprette et metropolittsete i Kasakhstan. Den nåværende administratoren i Astana, biskop Tomasz Peta, har paven utnevnt til den første erkebiskop for det nyopprettede «erkebispedømmet Den helligste Maria i Astana». Den nåværende administratoren i Almaty, biskop Henry Theophilus Howaniec OFM, utnevnte han til den første biskop av det nyopprettede «bispedømmet Den helligste Treenighet i Almaty». Biskopen av Karaganda, Jan Pawel Lenga, som på 1990-tallet hadde det pastorale ansvaret for alle katolikker i Kasakhstan, har paven gitt den personlige tittelen erkebiskop.

Som motiv for nyordningen angir kommunikeet fra Vatikanets pressekontor en forbedret religiøs betjening av katolikkene i Kasakhstan. Den tidligere sovjetrepublikken er med rundt 360.000 katolikker den langt viktigste forposten for Den katolske kirke i Sentral-Asia. Med de nye bispedømmene regner Vatikanet åpenbart med strukturelle og demografiske endringer. For eksempel har den nye hovedstaden Astana siden flyttingen i 1997 fått en betydelig høyere nasjonal betydning på bekostning av den gamle hovedstaden Almaty. Samtidig er antallet katolikker i den tidligere høyborgen Karaganda gått tilbake fordi mange troende av tysk og polsk avstamming har forlatt landet.

Av landets 16,8 millioner innbyggere er 8 millioner muslimer og rundt 6 millioner russisk-ortodokse. Kardinalstatssekretær Angelo Sodano oppholder seg for tiden på offisielt besøk i Kasakhstan.

Kathpress og Zenit 18. mai 2003 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
18. mai 2003

av Webmaster publisert 19.05.2003, sist endret 19.05.2003 - 17:43